O projekte

Dr. Stan je projektom spoločnosti A-medi management. Naše aktivity sú zamerané na vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti v oblasti zdravotníctva. Organizácia konferencií, seminárov a iných podujatí určených pre lekárov, ale aj množstvo iných aktivít určených pre verejnosť, nám priniesli know-how, ktoré sa chystáme využiť aj na festivale Pohoda.

Vieme, že na Slovensku máme špičkových odborníkov, ktorým záleží na zdraví svojich pacientov. Práve v spolupráci s nimi chceme širokej verejnosti priniesť informácie a porozprávať sa o témach, ktoré v bežných rozhovoroch nemajú vždy priestor.

Na ARE (Aktívne rečnícke oddelenie) budeš mať možnosť zapojiť sa do diskusie o ochoreniach, ich liečbe, prevencií, ale aj o kontroverzných témach spojených s oblasťou zdravia. Diskutovať budeš priamo s lekármi a je len na tebe, koľko sa budeš pýtať.

Na JISke (Jednotka Intenzívnej Spolupráce) si môžeš s pomocou lekárov otestovať svoj zdravotný stav a naučiť sa zachrániť život. Množstvo interaktívnych činností, ako aj mini ordinácie, budú pripravené na tvoju návštevu. Jednoducho, je sa na čo tešiť!

Ohlasy

Skvelý spôsob ako sa zabaviť doobeda pred koncertami. Dal som sa vyšetriť, popočúval som si prednášky, a večer som si mohol ničiť zdravie s vedomím že je ešte čo ničiť.

Pavol M. (návštevník)

Podujatie Dr.Stan bolo skutočne „pohodové“! Nielenže tam vládla príjemná atmosféra, ale bol splnený aj cieľ – neformálne priblížiť ľuďom niektoré aktuálne témy z medicíny. Super bola aj diskusia zaujímavá pre obe strany a stretnutia v miniambulancii. Dúfam, že je to začiatok každoročnej tradície...

doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc, mim.prof.

Ďakujem za perfektnú a odľahčenú diskusiu na tému Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, ukázali sme opäť ľuďom aj vďaka Vám, že s chorobou sa dá žiť ak nás sprevádza nádej, optimizmus a humor. Bola úžasná a nezabudnuteľná atmosféra.

Nina Kováčiková (pacient)

Videá

O týchto témach sme diskutovali na poslednej Pohode.

Zdravie Muža

Diskusia v ARO

Divadelné okienko (život herečky s cukrovkou)

Workshop v ARO

Cukor v krvi neznamená sladký a dlhý život

Diskusia v ARO

Predpoveď počasia (život meteorologičky s cukrovkou)

Workshop v ARO

Keď sa chcete zvliecť z kože

Diskusia v ARO

Práva lekára vs. Práva pacienta

Workshop v ARO

Majte nohy v pohode nielen na Pohode!

Diskusia v ARO

Workshop na boľavé nohy

Workshop v ARO

Migréna - výhovorka, či vážny problém?

Diskusia v ARO

Nahá tvár SMky-o čom sa nehovorí...

Diskusia v ARO

Prečo je biologická liečba BIO?

Diskusia v ARO

Mozog a srdce v našich rukách

Diskusia v ARO

Imunita - čo všetko vie a čo naopak nie?

Diskusia v ARO

Schizofrénia - mýty a fakty

Diskusia v ARO

Témy

O týchto témach sme diskutovali v minulých rokoch.

Ako zit so sklerozou multiplex

Diskusia v ARO

Cholesterol - tichý zabijak

Diskusia v ARO

Stres, depresie a syndróm vyhorenia – Aby POHODOU pohoda neskončila

Diskusia v ARO

Neberme si orgány do neba

Diskusia v ARO

V zdravom tele zdravý sex

Diskusia v ARO

Ste Áčko, alebo len Béčko, či Nula? / Keď krvinky nie sú v pohode...

Diskusia v ARO

Keď máš jarnú letargiu, spoznaj svoju alergiu

Diskusia v ARO

Cukrovka 2 typov. Ktorej vieme predísť?

Diskusia v ARO

Bojisko: črevo Nepriateľ: neznámy

Diskusia v ARO

Medzi prvými na svete...žiaľ v rakovine

Diskusia v ARO

Infekčné a pohlavné ochorenia

Diskusia v ARO

Cukrovka – epidémia 3. tisícročia

Diskusia v ARO

O mýtoch a dô(kazoch) v medicíne

Diskusia v ARO

Prvá pomoc – anafylaktický šok

Diskusia v ARO

Sclerosis multiplex – ochorenie mladých?

Diskusia v ARO

Letom svetom – cestovateľské očkovanie

Diskusia v ARO

Ochorenia krvi – anémia

Diskusia v ARO

Je tvoj HIV status v pohode?

Diskusia v ARO

Všetko o očkovaní

Diskusia v ARO

Neonatoógia – gynekológia

Diskusia v ARO

Po pohode traja! alebo ako otehotnieť?

Diskusia v ARO

Ochorenia pečene – hepatitída

Diskusia v ARO

Otázky

Katarína Fedorová
(Práva lekára vs. Práva pacienta)

Ked ide clovek na pohotovost,musi niekde najprv ist do pokladne zaplatit poplatok.Je tu strach, ze pacient utecie?Cloveku je zle a toto musi riesit v prvom rade

Osobne nepovažujem za správne, ak sa poplatok na pohotovosti vyberá vopred, už len z toho prostého dôvodu, že pri ústavnej pohotovostnej službe je pacient od poplatku oslobodený, pokiaľ poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny, ako aj v prípade, ak bol následne hospitalizovaný (vtedy je oslobodený aj od poplatku za ambulantnú pohotovosť). Pokiaľ sa poplatok vyberá vopred, nie je možné predvídať, či nejde práve o pacienta, ktorý je od poplatku oslobodený. Pre úplnosť odpovede dodávam, že od poplatku za ústavnú aj ambulantnú pohotovosť je pacient (poistenec) oslobodený aj v prípade úrazu bezprostredne po jeho vzniku (ak si ho nespôsobil pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok alebo lieku užitého iným spôsobom, než odporúčal lekár), pri ústavnej aj ak je držiteľom aspoň zlatej Jánskeho plakety alebo ak sa zdravotná starostlivosť poskytuje v súvislosti s tehotenstvom. 

Aky mate nazor na postavenie uradu pred dohlad nad zdravotnou starostlivostou, ak v konecnom zavere je jeho rozhdnutie stale nazor lekara proti lekarovi?

Postavenie úradu v rámci výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti (zdravotníckeho zariadenia) nepovažujem za optimálne, ani z pohľadu pacienta, ani poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Podávateľ podnetu na začatie dohľadu (pacient, jeho rodinný príslušník alebo iná osoba) nemá postavenie účastníka konania (o výsledku vybavenia podnetu nemusí byť dokonca ani informovaný), nie je stanovená žiadna lehota na vybavenie podnetu. Dohľad vykonaný úradom má dva možné výsledky: a) úrad skonštatuje, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne. V takomto prípade sa vec pre poskytovateľa vo vzťahu k úradu uzavrie, keďže osoba, ktorá podnet podala, sa proti takémuto rozhodnutiu nemôže odvolať ani ho inak napadnúť, b) úrad skonštatuje, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, čo znamená, že poskytovateľ spáchal správny delikt. V takomto prípade úrad obvykle začne nové konanie, v ktorom rozhoduje o uložení sankcie - pokuty alebo zákazu činnosti. Ani v takomto prípade však pacient nemá nárok na náhradu škody - o náhrade škody rozhoduje súd, nie úrad. V občianskom súdnom konaní je súd viazaný rozhodnutím úradu o tom, že bol spáchaný správny delikt a kto ho spáchal. Viazanosť rozhodnutím úradu však samozrejme nevylučuje využitie ďalších dôkazných prostriedkov, najmä znaleckých posudkov, ktoré môžu závery úradu spochybniť. V rámci samotného dohľadu má aj poskytovateľ pomerne slabé možnosti obrany proti záverom úradu. Osobne by som bola za to, aby sa legislatíva zmenila - pacient (poškodený) by mal postavenie účastníka konania, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti by mal širší priestor na účinnú obranu. Ďalej by bolo potrebné stanoviť presné a prísne kritériá pre výber konzultantov úradu - zdravotníckych pracovníkov, najmä lekárov, ktorí skúmajú, či bola zdrav. starostlivosť poskytnutá správne alebo nie a definovať, na základe čoho budú konzultanti hodnotiť, či bol určitý postup správny alebo nie. Ak by úrad rozhodol, že starostlivosť nebola poskytnutá správne, pacienta by odškodnila komerčná poisťovňa poskytovateľa z poistenia zodpovednosti. Podrobnejšie aj v mojom článku s doc.MUDr.JUDr. Kováčom - https://www.researchgate.net/publication/333917640_Efektivne_odskodnenie_pacienta_pri_pochybeni_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti_Effective_patient_compensation_in_case_of_provider's_malpractice

Lekari sa dostávajú do stavu, že stále viac “papieruju” - aby sa právne kryli a majú menej času na pacientov - ako sa divate na tento trend?

Záleží, čo sa pod nadmernou záťažou formalitami myslí. Považujem za veľmi správne (a podľa zákona aj nevyhnutné) klásť dôraz na dôkladné poučenie pacienta pred udelením informovaného súhlasu. To by v žiadnom prípade nemala byť iba formalita, nakoľko poskytovanie zdrav. starostlivosti je založené na predpoklade, že pacient sa na základe dôkladného poučenia sám rozhodol liečiť sa určitým spôsobom, na takéto rozhodnutie sú nevyhnutné informácie. Ostatná byrokratická záťaž, "papierovanie" a rôzne obranné stratégie (defenzívna medicína) sú podľa môjho názoru predovšetkým dôsledkom toho, že nie je jasne definované, na čo má pacient nárok a aké sú štandardy starostlivosti. Na to je však potrebná odvaha a aj kompetentnosť zákonodarcu.  Ešte by som chcela doplniť link na zaujímavý článok o defenzívnej medicíne: Indikujete výkon s myšlenkou na právníka? Link:  https://www.tribune.cz/clanek/19667

Laura Janáčková
(Nahá tvár SMky-o čom sa nehovorí...)

Ako casto sa osporuca sexovat pacientom s RS?

Sex není povinné cvičení a není žádný předpis kolikrát za týden se má praktikovat. Každý člověk má jinou sexuální potřebu a podle toho se také řídí jeho chu't na sex. Dalším přinejmenším stejně silným hnacím motorem je láska a touha po blízkosti a vzájemném splynutí. Milujte se tedy tak často, jak vám to oběma v páru vyhovuje. Komunikujte s partnerkou/ em o sexu a sdílejte své představy o intimitě. S RS to někdy není tak jednoduché jako dřív, protože se člověk dříve či později může setkat s celou řadou sexuálních dysfunkcí. Vždy má však vzniklý problém nějaké řešení. V případě potřeby se nebojte vyhledat odborníka (sexuologa) a využít moderní léčbu nebo využít partnerskou terapii u zkušeného psychologa zaměřeného na sexuální chování.

Je vákuové pumpa na predpis? Môže mi to lekar predpísať...?

Vakuové pumpy na předpis nejsou, ale řešte problém své sexuální dyfunkce se svým lékařem. Je možné, že společně najdete jiné řešení . V rámci možností se jedná o farmakologické preparáty nebo injekce, které mohou mít dobré výsledky. Vždy však záleží na aktuálním stavu a pokoročilosti onemocnění.

Darina Slezáková
(Nahá tvár SMky-o čom sa nehovorí...)

Musí každý pts s sm skončiť na vozíku? Dá sa tomu vyhnúť?

Určite nie, v prípade, že je adekvátne liečený a plne spolupracuje so svojím lekárom a sestričkou, a robí niečo pre seba v zmysle fyzickej aktivity a úpravy stravy.

Mam lezie na mozgu, mam atak raz za dva roky. Aky je vas nazor. Je potrebne zacat nejaku liecbu, alebo pockat ked budem mat nejake problemy okrem atakov?

Dakujem - mrzí ma táto otázka, nakoľko ako v Dr Stan, aj všade inde sa snažíme apelovať na pacientov a vysvetlovať im nutnosť liečby, a to aj v prípade, že sa momentálne cítia dobre. Choroba je nevyliečiteľná ale liečiteľná.. bez liečby proces pokračuje ďalej a skôr či neskôr sa to odrazí..

Aký máte názor na použitie canabidiolu (cbd) v liečbe SM?

Vítam a je mi ľúto, že u nás na rozdiel od Čiech nie je tento preparát dostupný...

Ako sa diagnostikuje skleróza multiplex?

Na základe syntézy klinického stavu, MR nálezu a pomocných vyšetrení (odber mozgovo- miešneho moku, evokované potenciály, laboratórne odbery..)- bližšie info kuk spolumozeme.sk

Ake su najnovsie sposoby liecby. Su dostupne aj na SK?

Na Slovensku máme presne také isté lieky ako všade inde vo svete, medzi novšie preparáty patrí ocrelizumab (snaha o indikáciu aj u primárne progresívnych pacientov), kladribin a pribudne preparát na sekundárne progresívnu formu - siponimod

Mam otca s SM (lieci sa 15rokov), uz je imobilny, uziva Fampyru ale choroba progresuje. Cital som clanky o pozitivnom vplyve THC, teda marihuany.Aky mate nazor?

FAMPYRA je len symptomatický liek, podobne ako ako prepará kanabinoid- viď vyššie otázka. Imunomodulačná liečba je niečo iné..

Preferenčná liečba SM v tehotenstve?

Žiadna, otehotnieť je ale možné na glatirameracetát, v určitých indikáciach podľa stavu aj na iných liekoch (s prísnou výnimkou napr teratogénneho teriflunomidu), v prípade aktivity ochorenie počas tehotenstva po individuálnom posúdení je možné pacientku preliečiť aj kortikoidmi. K  liečbč ako takej sa pacientka vráti po pôrode, opäť v závislosti na je stave, zväčša po 4-6 mesiacov, následne sa totiž už nedoporučuje ďalej kojiť pre riziko reaktivácie ochorenia.

Miloš Jeseňák
(Prečo je biologická liečba BIO?)

Aký ma podľa Vás vztah psychika jedinca (zvládanie stresu, nastavenie myslenia, emócie) ku vzniku autoimunitnych chorôb?

Stres, a to najmä chronický, sa považuje za jeden z dôležitých faktorov vzniku autoimunity ako aj zhoršenia už existujúcej autoimunitnej choroby. Prevencia psychického stresu je dôležitá pri liečených pacientoch.

Je biologicka liecba ucinna desiatky rokov alebo ucinnost postupne klesa?

Na základe doterajších skúseností možno povedať, že BL si zachováva svoju účinnosť aj pri dlhodobom podávaní u väčšiny pacientov, u menšje časti môže dôjsť k strate alebo zníženiu účinku (napr. na základe vytvorenia inhibítora v tele proti BL) alebo môžu mať vedľajšie napr. alergické reakcie. Vo všeobecnosti však táto liečba funguje a je účinná dlhodobo u väčšiny pacientov. 

Vylučuje sa biologická liečba s očkovaním proti chrípke?

Nie, v žiadnom prípade, práve naopak, očkovanie proti chrípke ako aj iným ochoreniam (napr. pneumokokom) je štandardnej odporúčané u pacientov liečených BL, pričom mali by byť v čase očkovania stabilizovaní. Ak pacient užíva vysokodávkovú kombinovanú imunosupresívnu liečbu, vtedy sa očkovania pre jeho neefektivitu nerealizuje.

Pokiaľ má matka autoimunitné ochorenie (IBD, celiakia,..) Nie je práve na mieste vyhnúť sa dieťaťu kontaktu s jej mikroflórou a indikovať cisársky rez?

Nie, nie sú na to relevantné dáta ani štúdie. Vo všeobecnosti je vhodné, aby boli pôrody realizované prirodzenou cestou. Práve naopak, skorý kontakt s mikroflórou matky a správny vývoj črevnej mikroflóry (mikrobionty) u dieťaťa je jeden z faktorov, ktoré môžu znížiť riziko autoimunity či alergie aj u rizikového jedinca. 

Niekde som čítal, že v zahraničí sa používa aj transplantácia stolice od príbuzného pri niektorých ochoreniach. Čo je na tom pravdy? Má to zmysel?

Áno, táto liečebná metóda sa používa pri niektorých ťažkých formách črevných zápalov. Prvé skúsenosti sú aj na Slovensku. Význam spočíva v tom, že sa chorý a nesprávny mikrobióm pacienta nahradí zdravým a správne vyformovaným mikrobiómom jeho zdravého príbuzného. Obvykle sa táto liečba realizuje po špeciálnej diéte daného "darcu" s následnou úpravou stolice a jej podávaním bu´d vo forme črevných nálevov alebo kapslí. 

Biologická liečba sa vyvíja pre každého pacienta individuálne? Alebo sa vyvinie jedna liečba na určitú chorobu a aplikuje sa pri viacerých/všetkých pacientoch?

Zatiaľ princíp spočíva vo vývoji univerzálnej BL pre daný typ a štádium konkrétneho ochorenia, a potom sú ňou liečení všetci pacienti, ktorí spĺňajú indikačné kritériá zabezpečujúce účinnosť danej formy BL. Dnes existujú niektoré formy BL - napr. imunoterapia nádorových ochorení - ktoré sa pripravujú personalizovane pre daného konkrétneho pacienta.

Zuzana Zelinková
(Prečo je biologická liečba BIO?)

Aký ma podľa Vás vztah psychika jedinca (zvládanie stresu, nastavenie myslenia, emócie) ku vzniku autoimunitnych chorôb?

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Priebeh každého ochorenia je ovplyvnený psychickým nastavením, autoimunitné ochorenia nie sú v tomto smere výnimkou. Vplyv psychiky na priebeh ochorenia sa ťažko študuje, keďže prítomnosť samotného ochorenia tiež negatívne ovplyvňuje psychiku. U negatívne naladených pacientov neviete teda určiť, či majú toto ladenie v dôsledku dlhotrvajúcich bolestí a iných nepríjemných príznakov ochorenia, alebo je to ich základné psychické naladenie. Stres vyvolávajúce životné udalosti ako je napríklad úmrtie blízkej osoby môžu vyvolať zhoršenie ochorenia, ale jednoznačný mechanizmus, akým sa to stane nie je popísaný. Či môže celkové nastavenie psychiky, ako napríklad zvládanie stresových situácií ovplyvniť priebeh ochorenia a jeho závažnosť je momentálne predmetom viacerých štúdií. Tieto by mali odpovedať aj na otázku, aký dopad na priebeh ochorenia môže potom mať cielená psychoterapia napr. u pacientov s horším zvládaním stresu.

Je biologicka liecba ucinna desiatky rokov alebo ucinnost postupne klesa?

Účinnosť biologickej liečby postupne v priebehu rokov klesá. U každého biologika je tento pokles iný, ale priemerne ostáva na liečbe s rovnakou účinnosťou ako na začiatku po piatich rokoch približne 60% pacientov. Postupne sa vyvíja poznanie, ako používať biologickú liečbu, ktoré na začiatku jej používania nebolo k dispozícii. Napríklad sa stále viac a viac dostáva do popredia individualizácia liečby. Pri nej sa kontroluje, či má pacient dostatočný efekt z tejto liečby a primerané hladiny liečiva v krvi. Ako naznačujú posledné štúdie, s týmito nástrojmi s včasnou úpravou dávky sa dá pravdepodobne strate odpovede u časti pacientov predísť.

Pokiaľ má matka autoimunitné ochorenie (IBD, celiakia,..) nie je práve na mieste vyhnúť sa dieťaťu kontaktu s jej mikroflórou a indikovať cisársky rez?

Prirodzený pôrod ako vstup do života má pre dieťa veľa ďalších výhod, včasné osídlenie materskou mikroflórou je len jedna z nich a vzťah medzi materskou mikroflórou a mikroflórou dieťaťa v tejto situácii nebol doteraz jasne dokázaný. Navyše, cisársky rez prináša riziká pre matku a rovnako aj pre nasledujúce tehotenstvá. Pri zvážení všetkých pre a proti nie je dôvod u ženy s autoimunitným ochorením sa z tohto dôvodu prikláňať k cisárskemu rezu.

Niekde som čítal, že v zahraničí sa používa aj transplantácia stolice od príbuzného pri niektorých ochoreniach. Čo je na tom pravdy? Má to zmysel?

Transplantácia stolice má zatiaľ jednu dokázanú indikáciu a tou je infekcia baktériou Clostridium difficile. Pri ostatných ochoreniach je zatiaľ prínos transplantácie stolice, ako aj spôsob výberu darcu predmetom štúdia.

Ako je to s baktériou Helicobacter pylori? Na základe novších-protichodných poznatkov: škodlivá; neškodný komenzál alebo prospešná?

Helicobacter pylori je rozhodujúcim rizikovým faktorom pre vznik zápalu žalúdočnej steny, vredu žalúdka a rôznych nádorov žalúdka. Aj podľa posledného hodnotenia skupiny expertov sa zaraďuje medzi pôvodcov infekčného ochorenia a ako taký má byť diagnostikovaný a liečený.

Biologická liečba sa vyvíja pre každého pacienta individuálne? Alebo sa vyvinie jedna liečba na určitú chorobu a aplikuje sa pri viacerých/všetkých pacientov?

V súčasnosti sa biologická liečba nevyvíja individuálne pre každého pacienta, aj keď sa do popredia dostáva trend individualizácie liečby, ktorá už je k dispozícii. V praxi to znamená, že sa pre každého pacienta snažíme optimalizovať dávku lieku, ktorú na svoj rozsah zápalu potrebuje. Súčasne prebieha intenzívny výskum zameraný na to, aby bolo možné vybrať pre konkrétneho pacienta liečbu s najvyššou šancou na úspech a najlepším bezpečnostným profilom. 

Andrej Džupina
(Mozog a srdce v našich rukách)

Ako skoro po prekonani hlbokozilovej trombozy (v lytku) sa odporuca pohyb? A aky pohyb je idealny po rekanalizacii? Je, napriklad, beh odporucany?

Pohyb nie je vylúčený pri liečbe HZT, je odporúčaný, vhodnejšia je skôr rýchla chôdza.

Kto v SR robí MR flebografiu?

Na viacerých pracoviskách v BA, KE, PO, BB.

Ako sa da liecit vred predkolenia? Existuju nejake lieky?

Venofarmaká, lokálna liečba, kompresia,invazívna liečba - liečba závisí od etiológie a od rozsahu

Aké sú príčiny nedomykavosti chlopňu v tepnach.

Bavíme sa o žilách, nie o artériach-vrodené-najčastejse, získane po prekonaní HZT-najčastejšie.

Aký máte názor na používanie kompresných návlekov/podkolienok v športe. Majú nejaký preventívny význam alebo je to len komerčná záležitosť.

Ďakujem, zvyšujú návrat žilovej krvi k centru, vhodné na behy – hlavne na dlhšie trasy-maraton a pod.

Odporúčate v prevencii a liečbe aj fyzioterapiu?

Ano, cievna gymnastika s celým komplexom cvikov...

Richard Fides
(Mozog a srdce v našich rukách)

Ja by som chcela vediet aku zivotospravu mal Pan Fides.

Výbornú, vždy som sa stravoval zdravo, veľa športujem.

Miroslav Brozman
(Mozog a srdce v našich rukách)

Zrazeniny mozu.byt aj v inych organoch ako srdce a mozog ... ake su priznaky? Je pricinou len krvna zrazenina? Moze byt za tym aj nizky krvny tlak?

Zrazeniny sa tvoria resp. embolizujú t.j. upchávajú cievy prakticky v celom tele. Okrem mozgu a srdca najzávažnejšie sú zrazeniny, ktoré sa dostanú do pľúcnych tepien - nazýva sa to pľúcna embólia. Keď je masívna, môže byť smrteľná. Ďaľšie postihnuté orgány trombózou resp. tromboembóliou sú napr. obličky, slezina, dolné končatiny. Liečba je podobná ako pri srdci a mozgu - trombus sa buď rozpúšťa liekmi alebo vyberá.

Aka je prevencia proti fibrilacii srdca ? Co moze clovek robit preto aby sa mu nevytvorila krvna zrazenina?

Prevencia proti fibrilácii predsiení veľmi neexistuje. Ale toto je otázka pre kardiológa.

Postihuje CMP viac zeny alebo mužov?

CMP postihuje obe pohlavia prakticky rovnako. Vo veku 50-65 rokov vo väčšine krajín prevažujú muži, po 70-ke prevažujú ženy.

Vela starsich ludi uziva lieky na riedenie krvi napr warfarin ako sa to riesi ak paciet dostane krvacanie do mozgu? Dakujem

Keď pacient užíva warfarín a utrpí krvácanie do mozgu, je to väčšinou veľmi vážna a život ohrozujúca komplikácia. Postupuje sa podľa stavu pacienta, veľkosti krvácania a hodnoty INR (t.j. podľa zmeranej účinnosti warfarínu). Po normalizácii hodnôt INR je možné krvácanie operovať, ak sa rozhodne neurochirurg. Väčšinou je však liečba konzervatívna na neurologických pracoviskách.

Podavali ste tPA aj pacientovi s oknom > 9 hod? Alebo aky terapeuticky postup volime v takomto pripade?

Výnimočne sme podali tPA aj pacientom neskôr než 9 hod od vzniku ťažkostí. Jedná sa však o ojedinelé prípady. Každý z nich je potrebné riešiť individuálne. V zásade rozhoduje: klinický stav, natívne CT príp. MR, CTAg a perfúzne CT príp. MR, niekedy ešte sonografia. Ak je to o uzávere veľkej mozgovej tepny, tak pacient ide na trombektómiu bez tPA.

Radovan Kosturiak
(Imunita - čo všetko vie a čo naopak nie?)

Spánok a imunita? Aká je korelácia.

Niektoré procesy v imunitnom systéme prebiehajú v noci a niektoré naopak počas dňa. Hovoríme o tzv. cirkadiálnom rytme. Prevažne v noci sa tvoria protilátky či pamäť imunitného systému. Kvalitný spánok je preto veľmi dôležitý.

Čo je to kolektívna imunita?

Ide o stav, kedy je v skupine, komunite, resp. spoločnosti dostatočné zastúpenie ľudí rezistentných (imúnnych) na nejaké infekčné ochorenie (ideálne 90 % a viac). V takomto prostredí sa choroba nemá ako šíriť a preto sú chránení sú aj jedinci, ktorí sú vnímaví na danú chorobu (nemajú imunitu). Typicky je možné sledovať fungovanie kolektívnej imunity pri očkovaní. Deti rodičov, ktorí odmietajú očkovanie sú chránené kolektívnou imunitou zaočkovaných detí. Problém nastáva, keď sa úroveň zaočkovanosti zníži pod kritickú hranicu (80 – 90 %). Vtedy prestáva fungovať kolektívna imunita a ochorenie sa môže šíriť u nezaočkovaných (napr. zo zdravotných indiácií) resp. zaočkovaných neefektívne, čiže tých, ktorý z nejakého dôvodu nerozvinuli dostatočnú ochranu po očkovaní (tzv. non-responderi). Nedávne udalosti okolo osýpok potvrdzujú teóriu o kolektívnej imunite.

Existuje nejaká prevencia pred alergiou?

Prevencia alergie má niekoľko úrovní. Začína sa už pred narodením dieťaťa napríklad správnym výberom partnera. Následne počas tehotenstva je ideálne vyhýbať sa antibiotikám, aplikovať odporúčané množstvá kyseliny listovej a vitamínu D. Osobne odporúčam aj probiotiká. Ak nie je zdravotná indikácia, vyhnite sa pôrodu cisárskym rezom, ktorý zvyšuje riziko alergie viac ako 4-násobne. Dojčiť minimálne 6 mesiacov. Včasné pridávanie bežnej stravy, a to popri dojčení od ukončeného 4. mesiaca. Ak zvieratá v byte, tak pes a to už od narodenia. Je dokázané, že preventívne môže pôsobiť tzv. farmárske prostredie, kde sú deti vo fyzickom kontakte s maštaľou a pôdou a konzumujú nehomogenizované a nepasterizované mlieko a výrobky. Medzi ďalšie možné nástroje prevencie je aj očkovanie, ukázalo sa totiž vo viacerých štúdiách, že očkovanie vybranými vakcínami znižuje riziko závažných alergických ochorení. Bohužiaľ, ani 100% dodržanie dnes známych odporúčaní nemusí zabrániť vzniku alergie.

Ako funguje škála sily alergie? Čo znamená, keď mi alergologička povedala, že mám na psa alergiu 6, na roztoče 13, na prach 12 atď. ? Po aké číslo ide táto škála?

Predpokladám, že ide o priemer pupencov v milimetroch, ktoré vznikli po kožných testoch. Veľkosť pupenca naznačuje, ale automaticky neznamená závažnosť alergie. Medzi rôznymi pacientami sa určite nedá porovnávať, závisí od typu kože a od množstva iných faktorov (napríklad ako ste sa vyspali, či sa testy robili ráno či poobede ...). Ide iba o pomôcku, ktorou zaznamenávame výsledky vyšetrenia. Samotná veľkosť kožnej reakcie obvykle nedokáže presvedčivo a spoľahlivo predpovedať „silu alergie“.

Alergia na pele - je po dazdi ulava, alebo zhorsenie?

Na to si musíte odpovedať sám/sama. Máme pacientov s úľavou aj so zhoršením. Peľ má viacero zložiek tzv. komponentov. Pacienti citlivý na zložky, ktoré sa uvoľňujú po daždi sa môžu mať aj horšie. Rovnako pacienti s alergiami na plesne. V mojej praxi sa ale väčšine peľových pacientov po daždi uľaví.

Ako je to s vyliečením sa ? Pred 10 rokmi mi zistili alergiu na psa a teraz mám 5 rokov psa a nemám žiadne príznaky.

Ak ste bol pred 10 rokmi senzibilizovaný na psa, nemusel ste mať aj alergické ochorenie vyvolané psom. Približne 50 % senzibilizovaných má klinické ťažkosti pri kontakte s alergénom, zvyšok nie.

Ako veľmi ovplyvňuje imunitu fajčenie?

Veľmi. Splodiny cigaretového dymu ovplyvňujú procesy v tele až na úrovni našej DNA, čo znamená, že idú až do našich génov. Okrem toho fajčenie (priame ale aj pasívne) mení zloženie mikroorganizmov na sliznici dýchacích ciest, čo negatívne vplýva na slizničnú imunitu.

Je užívání laktobacilů účinné pro imunitu nebo to jenom neurazí?

Súčasná definícia probiotík podľa Svetovej zdravotníckej organizácie znie: „Jedná sa o živé mikroorganizmy, ktoré, ak sa aplikujú v dostatočnom množstve, majú na zdravie príjemcu pozitívny vplyv“. Musí byť teda presne definovaný kmeň, množstvo aj účinok. Ak sa pýtate na imunologické efekty laktobacilov, tieto sú viazané iba na konkrétne kmene, resp. iba na konkrétny podtyp baktérií (napríklad LGG®). V žiadnom prípade sa nejedná o všeobecnú vlastnosť ktoréhokoľvek laktobacila či akejkoľvek baktérie mliečneho kvasenia.

Ako sa dlho liečia mykoplazmy?

Infekcie liečte u svojich praktikov prípadne špecialistov (pneumológ, infektológ). Všetko závisí od typu infekcie (respiračná, nerespiračná) a najmä klinického obrazu (závažné postihnutie iných orgánov ?). Štandardná je liečba je podľa súčasných odporúčaní až 3 týždne, ale niekto potrebuje aj viac týždňov.

Pomáhá Echinacea, Preventan, Laktibacily atd je zvýšení imunity nebo je to marketingový tah?

Na trhu je mnoho prípravkov s deklarovanými podpornými účinkami na imunitu, ale v prípade mnohých ide skôr o marketingový ťah, len niektoré totiž majú aj reálne dôkazy účinnosť pochádzajúce z klinických štúdií. Váš imunoalergológ o nich vie, vie, ktoré prípravky sú overené a fungujú a naopak, ktoré sú skôr len „marketingovým ťahom“. Napríklad Echinacea pomáha najmä pri akútnych virózach, dlhodobé podávanie za účelom prevencie zmysel nemá, niekedy môže viesť dokonca k paradoxnému zníženiu imunity. Naopak, konkrétne podtypy probiotických kmeňov môžu pôsobiť preventívne pri dlhodobejšom podávaní.

Histaminova intolerancia - co si o nej myslite. Histamin je vsade, ako sa da s tym zit, co odporucate?

Ide o problém, ktorý nám radi prenechávajú kolegovia iných odborností (gastroenterológ, dermatológ atď.), hoci sa nejedná o alergiu. Imunoalergológ nemá veľké možnosti presnej diagnostiky, nakoľko test s krvi (tzv. aktivita a množstvo DAO - diaminoxidáza) má nízku výpovednú hodnotu a neodporúča sa realizovať. Presnejšia je biopsia sliznice tenkého čreva so stanovením aktivity enzýmu DAO, ktorú robia gastroenterológovia. Diagnózu si však najľahšie urobíte sami. Dvojtýždňová diéta s nízkym obsahom histamínu (tu je priestor pre rady z internetu) musí viesť k vymiznutiu ťažkostí. Liečba je z medicínskeho pohľadu jednoduchá, ale z pohľadu pacienta tá najťažšia možná, pretože závisí len a len na Vás. Diéta. Niekedy sa nemusia inkriminované potraviny úplne vylúčiť (to sa ani nedá), len ich treba konzumovať po menších množstvách, jesť viackrát denne. Liečba protialergickými tabletkami nemá veľký efekt, u niektorých pacientov funguje náhrada enzýmu DAO, ktorý je dostupný v lekárňach.

Mam dlhodobo problem s dutinami a pocit zalahnutia usi (celorocna alergia na roztoce). Mam maly polip, no podla ORL nie na operaciu. Co by ste odporucali?

Indikovaná je kvalitná kombinovaná liečba antihistaminikami a nosové kortikoidy a veľmi pravdepodobne aj alergénová imunoterapia. V prípade výrazných prejavov polypov je potrebné chirurgické odstránenie, pri menších pomôžu aj nosové kortikoidy.

Maju bio potraviny nejaky vplyv na vznik alergii?

Zatiaľ sa nedokázalo, že by konzumácia bio potravín pôsobila preventívne na vznik alergií. Ak raz bývam vo veľkom a znečistenom meste, konzumácia tzv. biopotravín asi nemôže vykompenzovať negatívne faktory prostredia. Môžem však úplne zmeniť svoj spôsob života na tzv. farmársky a prípadne sa zaoberať výrobou biopotravín 😊. V takomto zmysle by biopotraviny mohli pomôcť nielen mne, ale aj mojím potomkom.

Potravinove intolerancie (IgG) a imunita. Ake su prejavy? Daju sa vyliecit?

Podľa aktuálne platných odporúčaní európskych, amerických a iných svetových odborných spoločností v oblasti alergológie a klinickej imunológie, nie sú testy založené na IgG protilátkach vhodné na diagnostiku potravinovej alergie/intolerancie, nakoľko falošne označujú zdravé i alergické osoby. Tieto testy nie sú dostatočne štandardizované a majú nedostatočnú kontrolu kvality výsledkov. Preto sa nemajú používať. O vysvetlenie/interpretáciu môžete požiadať osobu, ktorá Vám tento test zrealizovala. Platí zásada: indikujem iba testy, ktoré viem spoľahlivo interpretovať a následne aj poradiť pacientovi.

Som alergik na propolis( vonkajšie použitie-mastička) dôsledkom je svrbivé začervenanie no pri vnútornom použití (likér) som si nevšimol žiadne príznaky. prečo?

Skonzumovaný propolis prechádza tráviacim traktom, kde je vystavený kyselinám a enzýmom. Tu dochádza k zmene jeho štruktúry a aj alergénnosti viacerými mechanizmami – jednak rozložením alergénu (trávenie) ale aj aktívnym navodením tolerancie. Navyše v likéri môže byť propolis v inej forme a modofikovaný samotnou alkoholovou extrakciou. Pri lokálnom použití je propolis často príčinou kontaktnej dermatitídy.

Čím si myslíte, že je spôsobené vysoké percento predpisovania atb pri bronchitíde práve na Slovensku a v BA?

Vieme o tomto probléme a na stretnutiach o ňom mnoho diskutujeme. Bohužiaľ, problém nie je odborný, pretože lekári dobre vedia, že 90 % infekcií je na začiatku spôsobených vírusmi, na ktoré antibiotiká neúčinkujú. Vysoké predpisovanie antibiotík je podľa môjho názoru typickým dôkazom krízy dôvery vo vzťahu lekár – pacient. Zvládnutie infekcie bez antibiotík si vyžaduje vzájomnú spoluprácu. Lekár i pacient musia byť ochotní ísť do rizika možného „zlyhania“ prvotnej liečby a vzniku bakteriálnych komplikácií. Nato však musí byť priaznivá spoločenská atmosféra, lekár nesmie byť znechutený a zastrašovaný a pacient musí byť odhodlaný niečo vydržať a obetovať. Dnes sa preferujú rýchle, zaručené a menej rizikové riešenia. Hovoríme o tzv. „defenzívnej medicíne“, ktorá vyhovuje mnohým účastníkom zdravotného systému, avšak nie zdravotníkom či pacientom.

Môže alergik na peľ užiť peľ vnútorne? Aké sú možné následky? (Mám na mysli nafermentovaný peľ keďže bez fermentácie je nestráviteľny)

Každý človek, aj alergik, prehĺta peľ nalepený v sekrétoch horných dýchacích ciest, počas celej sezóny daného peľu. Následkom sú prejavy alergie. Tzv. vnútornú aplikáciu peľu využívame v alergológii štandardne pri tzv. alergénovej imunoterapii. Túto liečbu nie je možné nahradiť konzumáciou peľu. Pri alergénovej imunoterapii sa jedná o bezpečné a testované množstvá peľu, ktoré nevyvolávajú reakcie a najmä peľ má požadovanú čistotu, známy pôvod a aj testovanú účinnosť. Peľ nie je nijakým iným spôsobom chemicky upravovaný, je iba štandardizovaný aby sme vedeli presnú dávku. Ak máte na mysli ale „peľ“, ktorý sa dá kúpiť v rôznej podobe (napr. ako granulky), ten v žiadnom prípade nie je pre alergikov vhodný, môže vyvolávať ťažkosti, navyše nie je jasné, koľko akého alergénu je v ňom zastúpeného.

Čo nás čaká, keď sa bude stále menej a menej detí očkovať na svete?

Z pohľadu zdravotných systémov by to bola katastrofa, pretože by sme sa znova vrátili do éry infekčných ochorení, čo by si vyžadovalo ďalšie a ďalšie navyšovanie zdravotníckych rozpočtov. V rozvinutých krajinách sa dnes väčšina rozpočtu minie na terapiu chronických civilizačných chorôb (srdcovocievne choroby, onkologické choroby či cukrovka, ale aj alergie). Znovuobjavenie infekčných chorôb by bolo oveľa drahšie ako nás stojí ich prevencia očkovaním.

Aky je vas nazor na uzivanie Colostra a jeho vplyvu na posilnenie imunity?

Kolostrum obsahuje viaceré antimikrobiálne pôsobiace látky, mnoho rastových faktorov ako aj protilátky. Existujú dôkazy, že zmierňuje priebeh a pôsobí preventívne najmä na infekcie zažívacieho traktu – infekčné hnačky. Zlepšuje teda najmä lokálnu imunitu čreva. Systémové účinky nie sú jednoznačné, v prípade prevencie infekcií dýchacích ciest sú výsledky štúdie sporné.

Moze tehotna zena uzivat v sezone lieky?

Jedna z najväčších chýb budúcich mamičiek je odmietanie liečby alergie. V snahe nevystaviť dieťa „chémii“ ho dobrovoľne vystavujú vysoko toxických látkam uvoľneným pri alergickej reakcii. Ak je to nutné, liečime tehotné alergičky v sezóne najmä lokálnymi liekmi (nosovými kortikoidmi). Ak nepostačujú, pridávame aj protialergické tablety. Dnešné moderné prípravku sú obvykle z kategórie B, ktorá je bezpečná aj pre tehotné ženy. Naopak, liečba alergie počas gravidity je potrebná, aby všetko prebehlo dobre a nekomplikovane až do úspešného pôrodu.

Aky je suvis medzi imunitou a histaminovou intoleranciou?

Histamínovú intoleranciu spôsobuje nedostatok/nefungovanie enzýmov, ktoré rozkladajú histamín. Nie je to imunologické ochorenie, hoci príznaky môžu pripomínať alergiu.

Probiotiká/probiotiká vs. Imunita?

Bez črevného mikrobiómu nie je možné normálne fungovanie imunitného systému. Správne zloženie mikroflóry čreva určuje charakter imunitných reakcií. Od tohto zistenia pochádzajú naše snahy o moduláciu zloženie črevnej mikroflóry v prospech pacienta. Sme stále na začiatku poznania, avšak už poznáme niektoré konkrétne kmene probiotík, ktoré dokážu modulovať imunitný systém. Hovorí sa, že éra „antibiózy“ sa skončila a začína sa éra „probiózy“.

Mozete porozpravat o uzivani vitaminu d a jeho pozitivnemu vplyvu na podporu imunity?

Vitamín D je kľúčový hormón, ktorý reguluje v našom tele približne 2500 procesov. Asi ¾ Slovákov trpí v priebehu roka deficitom vitamínu D. Je dokázané, že mnohé choroby sú spôsobené resp. zhoršované týmto deficitom. Vitamín D je dôležitý aj pre imunitný systém – od jeho aktivácie až po správne ukončenie imunitnej odpovede. Preto ho často používame na podporu imunitného systému. Bez vitamínu D nemôžu mnohé naše lieky na imunitu fungovať, preto ho často v mojej praxi preferujem na začiatku liečby a až následne pokračujeme inými imunomodulanciami (ak sú ešte vôbec potrebné).

Klimatizacia v kancli robi suchy vzduch (?). Pomaha zvhcovac vzduchu?

Asi nie. Klimatizácia by aj túto vlhkosť mala pohltiť. Všeobecne neodporúčame zvlhčovače vzduchu, nakoľko pri dnešných izolačných vlastnostiach okien a budov často hrozí zvýšený výskyt plesní. S klimatizáciou však opatrne. V jednej zo štúdií sa ukázalo, že v obytných priestoroch s klímou bol dlhší výskyt peľových alergénov. Pravdepodobne je všetko otázka servisu a pravidelného čistenia (či skôr nečistenia ?) vnútorných jednotiek.

Co je to zihlavka? Ak nie je sposobena ziadnym alergenom (neg. testy) a predsa sa to svrbenie a vysev objavuje. Ako sa toho zbavit?

Asi 2/3 pacientov s chronickou žihľavkou (trvá dlhšie ako 6-8 týždňov) nemá pozitívne žiadne laboratórne a ani iné vyšetrenia. Pacient si často myslí, že lekár zlyhal a žiada ďalšie a ďalšie vyšetrenia. Nie je to správne. Ide o tzv. chronickú spontánnu žihľavku (urtikáriu), ktorá sa kedysi volala aj idiopatická (v preklade: nevieme z čoho vznikla 😊). Medzinárodné smernice neodporúčajú žiadne vyšetrenia (!). Ide o autoimunitnú chorobu. Človek si vytvára protilátky proti vlastným bunkám (najmä žírnym bunkám - mastocytom) v koži. Liečba je daná smernicami. Ak nezaberajú 4-násobné dávky antihistaminík je indikovaná biologická terapia.

Je nejaka moznost ako zmiernit alergiu na psa ked s nim zijete v byte? Tabletky predpisane imunologickou ma uspavaju.

Pri tak masívnej expozícii samotné tabletky nepostačujú. Jednak ich musíte zmeniť za také, ktoré Vás neuspávajú a okrem toho je nutná aplikácia nosových kortikoidov pravidelne a dlhodobo (aj keď nemáte príznaky). Dostupná je aj alergénová imunoterapia na psa, aktuálne však máme s touto liečbou problémy, najmä z hľadiska jej dostupnosti.

Na baktérie zaberajú antibiotiká. Ako teda efektívne bojovať s vírusmi?

Ak zlyhala prevencia - vyhýbanie sa miestam, kde môžem ochorieť, očkovanie prípadne imunomodulácia pred chrípkovou sezónou, treba dodržiavať niektoré zásady. Znižovať teplotu naozaj až po výstupe nad 38,5 – 39,0 °C. Vysoká teploty spoľahlivo zastavuje množenie mnohých vírusov. To si samozrejme vyžaduje ležať v posteli a piť dostatok tekutín. Najväčšou chybou je nadopovať sa liekmi na znižovanie teploty a ísť do práce. V akútnych fázach si môžeme pomôcť aj liečivami z lekárne s obsahom zinku, echinacei, imunoglukánu, pelargónie prípadne niektorých prípravkov viazaných na predpis.

Aky je rozdiel medzi alergiou a intoleranciou?

Alergia je imunologická reakcia, pri ktorej si vnímavý jedinec vytvára protilátky IgE typu proti určitému alergénu (roztoče, peľ, plesne, zvieratá, potraviny...). Tieto protilátky môžeme laboratórne stanoviť. Pre alergiu je typické, že aj kontakt s minimálnym množstvom alergénu vyvoláva klinické príznaky. Naproti tomu intolerancia nie je imunologická reakcia. Jedinec netoleruje potravinu, lebo mu chýba nejaký dôležitý enzým na jej trávenie. Môžeme si to vysvetliť na mlieku. Alergia na kravské mlieko znamená, že vytváram protilátky IgE typu proti kazeínu prípadne iným bielkovinám z mlieka. Reakcie môžu byť búrlivé aj pri kontakte s malým množstvom mlieka ale aj mliečnych výrobkov, ktoré sú v podstate zrazenou mliečnou bielkovinou. Naopak, pri intolerancii kravského mlieka ide o nízku, prípadne úplne chýbajúcu aktivitu enzýmu laktáza, ktorá štiepy mliečny cukor – laktózu. Hovoríme o laktózovej intolerancii. Pre intoleranciu je typické, že malé množstvo laktózy (napríklad tablety sú často z laktózy) pacient toleruje, ale vypiť 2-3 dcl mlieka je už problém. Rovnako by mal tolerovať kyslomliečne výrobky či syry, pretože neobsahujú mliečny cukor. Diagnostika intolerancií patrí do rúk gastroenterológa. S alergiami Vám pomôžeme my.

Mozete nam povedat viac o skrizenych alergiach?

Príroda používa rovnaké tvary, motívy a štruktúry v rôznych, často nepríbuzných rastlinách či živočíchoch. Tak sa stalo, že tvar hlavného alergénu peľu brezy, sa nápadne podobá na alergén zo surového jablka a iného ovocia a zeleniny. Alergény roztočov sa podobajú na alergény kreviet a homárov. Alergény tráv môžeme nájsť aj v surovom zemiaku atď. Dnes vieme, na základe komponentovej diagnostiky, pacientovi poradiť aj so skríženými reakciami. Mnohé „nevysvetliteľné“ reakcie pacienta mimo sezóny jeho hlavného alergénu, môžeme vysvetliť práve skríženými reakciami. Týka sa to aj reakcií na potraviny.

Ak nemam alergiu, nebyvam chory a nechodim sa ockovat, je to zle?

Nie. Môžete byť sám so sebou spokojný. Ako sa vraví: „Lepšie je byť zdravý a bohatý, ako chudobný a chorý“. Priznám sa Vám ale, že ani ja nemám alergiu a nebývam chorý, ale aj tak sa každý rok očkujem proti chrípke. Robím to z rešpektu k mojim pacientom a k svojmu okoliu. Ak by sme sa na chrípku zaočkovali všetci, ochránili by sme nielen tých najcitlivejších (u ktorých nemusí očkovanie fungovať 100%) ale ešte by sme ušetrili aj kopec peňazí, ktoré túto spoločnosť stojí každoročná „chrípková“ sezóna. Zostalo by na lepšie nemocnice a viac špičkových výkonov. Navyše nikdy človek nevie, v akom štádiu bude jeho imunitný systém v čase vrcholenia chrípkovej sezóny – oslabenie pri strese v práci, po bežnej viróze a potom aj u zdanlivo zdravého jedinca môže chrípka prebiehať závažne a z plného zdravia. Navyše, každých 10-15 rokov sa chrípkový vírus zmení natoľko, že vyvolá agresívnu pandémiu.

Aky je vztah medzi astmou a alergiou? Ovplyvnuju sa nejak navzajom?

Alergická nádcha predstavuje rizikový faktor pre vznik bronchiálnej astmy. Snažíme sa preto liečiť alergickú nádchu dostatočne intenzívne, vrátane alergénovej imunoterapie, ktorá dokázateľne znižuje riziko vzniku astmy. Bohužiaľ, často sa stretávame s podceňovaním alergickej nádchy u pacientov: „Však na alergiu sa nezomiera“. Za niekoľko rokov sa k nám vracajú, avšak už s astmatickými príznakmi. Smutné sú najmä množiace sa prípady detí, ktorých rodičia v snahe chrániť dieťa pre „akoukoľvek chémiou v podobe medikamentov“ riskujú vznik astmy.

Je vhodne uzivanie probiotik v prvych mesiacoch zivota?

Aktuálne výsledky štúdií potvrdili, že u detí s rizikom alergií (rodičia sú alergici) sa dá probiotikami znížiť riziko atopického ekzému/dermatitídy v prvých 5 rokoch života. Prevencia astmy a alergickej nádchy vo vyššom veku však nie je preukázaná.

Aký je váš názor na očkovania? Povinné /nepovinné

Človek je spoločenský tvor. Ak chceme využívať výhody života v spoločenstve, musíme podriadiť niektoré osobné záujmy tomuto spolunažívaniu. Uvedomujeme si, že po rokoch neslobody a násilného potláčania individualizmu v prospech kolektivizmu došlo k uvoľneniu rôznych názorov v oblasti očkovania. Rôzne názory sú úplne v poriadku. Dôležitá je však ich váha, podľa ktorej by mali dostávať aj mediálny priestor. Nie je predsa normálne, aby nežiaduce účinky očkovania (vyskytujú sa v 1 : 10.000 – 100.000) zaberali viac ako polovicu mediálneho priestor venovaný očkovaniu (teda 1 : 1). Takáto nerovnováha neumožňuje laickej verejnosti vytvoriť si objektívny obraz o význame očkovania. Naopak, vedie k pochybnostiam, ktoré nie sú na mieste. Vakcíny patria v súčasnosti k najviac sledovaných a monitorovaným liekom, a to aj po skončení klinických štúdií. Dnes vieme, že existuje veľmi malá skupina jedincov v populácií (pravdepodobne s istými špecifickými zmenami v genetickej informácie), ktorá môže mať po očkovaní vybranými vakcínami aj závažné vedľajšie príhody, ale predpokladá sa, že to len niekoľko promile populácie. V celkovom meradle benefity plošného očkovania jednoznačne prevyšujú nad ich rizikami. Navyše každý očkujúci lekár má vedieť rozlíšiť rizikové faktory a prípadné vedľajšie ereakcie po očkovaní, ktoré sa následne vyhodnotia a riešia v centrách pre rizikové očkovanie. Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie plne podporuje zachovanie povinného očkovania.

Mne sa dlhorocne alergie vyrazne znizili po obmedzeni zivocisnych potravin, je tam nejaka overena spojitost?

Potraviny ovplyvňujú črevný mikrobióm, ktorý následne ovplyvňuje fungovanie imunitného sytému. Áno, západná diéta s vysokým obsahom nasýtených tukov podporuje zápal a alergie. Keďže k živočíchom patria aj ryby s obsahom omega-3 nenasýtených mastných kyselín, ktoré sú naopak protizápalové, nemôžeme hovoriť o vylúčení živočíšnych potravín. Sme za vyváženú a racionálnu stravu.

Má apiterapia( včelí jed) pozitívny vplyv na imunitu?

Samotná apiterapia predstavuje použitie rôznych produktov včiel (napr. jed, materská kašička, med, propolis) v rôznych indikáciách. Ide skôr o tradičnú medicínu ako vedecky dokázané a overené postupy. Inou možnosťou sú účinky napr. medu manuka v liečbe rán, kde už existujú viaceré pozitívne štúdie, pričom niektoré sú aj zo Slovenska. Samotné použitie včelieho jedu je však možné u pacientov alergických na včely. Včelí jed používame v alergénovej imunoterapii, kedy aplikujeme pacientom 100.000 štandardizovaných jednotiek včelieho jedu pod kožu každých 4-6 týždňov. Pacienti, ktorí predtým reagovali anafylakticky na poštípanie včelou ho začali tolerovať. Ostatná chorobnosť pacientov sa však nemení.

Čo robiť keď má človek autoimunitné ochorenia? Dá sa zlepšiť imunitný systém?

Ak je choroba dlhodobo kontrolovaná, v prípade výraznej chorobnosti si môžeme dovoliť imunomoduláciu. Vyžaduje si to však dôkladné vyšetrenie a závisí aj od toho o aké autoimunitné postihnutie sa jedná. Vo vybranných prípadoch možno po konzultácii so svojim lekárom použit niektoré prírodné prípravky na zlepšenie a optimalizáciu imunitných funkcií, napr. ak býva pacient s autoimunitou častejšie chorý.

Infrasauna - má naozaj pozitívny vplyv na zlepšenie imunity?

Pravidelné saunovanie ma pozitívny vplyv na mnohé choroby, nie iba imunitné. Pozitívne pôsobí aj na demenciu či depresie. Vplyv je potvrdený štúdiami nielen pre fínske, ale aj pre infrasauny. Saunovanie však musí byť pravidelné a viackrát týždenne (v niektorých štúdiách dokonca denne). Určite nepostačuje raz do mesiaca wellness. Ak to myslíme so saunovaním naozaj vážne, je výhodné ak je sauna doma.

Preplaca poistovna HPV vakcinu?

V súčasnosti poiťovne preplácajú zo zákona dve dávky HPV vakcíny – najlacnejšej (t.j. dvojvalentnej) pre jedincov vo veku 14. rokov, pričom ak si rodič zvolí štvor- alebo deväťvalentnú vakcínu, tak doplatí rozdiel medzi cenou preplácanej vakcíny a vakcíny zvolenej. Iným jedinci si musia vakcínu uhradiť, ale ide o výbornú investíciu do budúcnosti z hľadiska prevencie nielen rakoviny krčka maternice, ale aj vonkajšieho genitálu či rakovinny konečníka prípadne genitálnych bradavíc, ktoré sa ťažko liečia. U detí možno teda počkať do veku 14 rokov, u ostatných očkovať čo najskôr, optimálne pred začatím pohlavného života, hoci ani po ňom nikdy nie je neskoro pre tento významný preventívny postup pred rakovinou.

Má silná (resp. “múdra”) imunita nejaké nevýhody? Existuje niečo ako “prehnaná” imunitná reakcia?

Normálne, vyvážene fungujúci imunitný systém by nemal mať nejaké nevýhody. Prehnané, silné imunitné reakcie existujú. V prípade cudzích antigénov hovoríme o alergii a v prípade našich vlastných štruktúr hovoríme o autoimunite.

Ako je možné, že alergia na BKM neexistuje v dospelosti?

Alergia na bielkovinu kravského mlieka je častý problém malých detí a v drvivej väčšine ide o prechodný stav, ktorý sa upravuje práve postupnou konzumáciou mlieka. Ak už raz bola navodená tolerancia v detstve, v dospelosti by nemala vzniknúť alergia na BKM. Pre dospelých je typická a vlastne aj prirodzená postupná strata tolerancie mliečneho cukru, najmä ak sa vynechá mlieko z pravidelnej konzumácie.

Laktozovy vydychpvy test mi vyšiel uplne v poriadku. Avšak po konzumácii mlieka nastali velke tráviace ťažkosti. Čo to môže spôsobovať?

Možné je vyšetriť alergiu na BKM, avšak ako sme už uviedli vyššie, alergia nie je typická pre dospelých. Často sa zabúda, že existuje aj intolerancia mliečnej bielkoviny, nie iba intolerancia mliečneho cukru. Niektorí pacienti napríklad netolerujú špeciálny typ kazeínu (typ A1), ktorý im pri trávení stimuluje ópiové receptory v čreve. To vyvolávať silné tráviace ťažkosti. Takýto pacienti sa majú lepšie, ak konzumujú mlieko s kazeínom typu A2. V Európe produkuje mlieko typu A2 najmä hovädzí dobytok južných oblastí (Taliansko, Španielsko ale aj Francúzsko). Klasický holštajnský dobytok sa považuje najmä za producenta A1 mlieka. Na nitrianskej univerzite analyzovali aj slovenský strakatý dobytok, pričom zistili, že 54 % kráv produkuje čisté A2 mlieko, 33 % zmes A1:A2 (1:1) a zvyšných 13 % čisté A1 mlieko. Skúste teda mlieka z fariem, ktoré majú geneticky vyšetrený chov a deklarujú, že sú producenti A2 mlieka (áno, máme také aj na Slovensku), prípadne chovajú švajčiarsky hnedý, Jersey alebo Guernsey dobytok. Možná je aj zmena na ovčie či kozie mlieko. Na rozdiel od alergie, by pri intolerancii bielkoviny mala zmena na A2 kazeín pomôcť.

Mám 20 rokov a gastroenterológ mi povedal že mám intoleranciu na laktozu a alergiu na kravskú bielkovinu. Môžem teda kravské delaktozovane mlieko?

Zdá sa že nie, ale porozprávajte sa s Vašim gastroenterológom. Je tá alergia na BKM typu IgE, alebo iba IgG a IgA ? Pozrite si aj odpoveď na predchádzajúcu otázku.

Ako ovplyvňuje “prekyslenie organizmu” (napr. nadmerná konzumácia cukru) imunitu?

Prekyslenie organizmu je mýtus. Prostredie organizmu je vždy slabo zásadité s pH = 7,44 ± 0,04. Aj v prípade ťažkej acidózy pacienta s ohrozením života, z chemického pohľadu vzniká „iba“ neutrálne prostredie (napr. okolo 7,0). Kyslé prostredie je nezlučiteľné zo životom. Konzumácia cukrov ovplyvňuje črevný mikrobióm a teda aj imunitný systém. Existujú rôzne formy cukrov, ktoré majú veľmi priaznivý prebiotický a synbiotický účinok, čo stimuluje imunitu. Ide o polysacharidy ale aj o fruktózové oligosacharidy. Ak však máte na mysli sladkosti a maškrty t.j. sacharózu, tak tie určite k týmto cukrom neradíme. Vo všeobecnosti je „prekyslenie organizmu“ využívané pre prezentácií rôznych „detoxikačných“ kúr, ale táto teória ako aj postupy nie sú založené na relevantnej vede a prekyslenie neexistuje.

Program

Piatok 12.7.2019

 • 9:30 – 10:30

  Zdravie Muža

  Boris Kollárik, Michal Mego

  Nádory semenníkov su najčastejším nádorom u mladých mužov medzi 20 až 40 rokom života. Napriek tomu, táto rakovina prestáva byť strašiakom a moderná liečba vylieči väčšinu pacientov dokonca aj v prípade metastáz. Aké sú prejavy ochorenia? Ako sa diagnostikuje a lieči? Čo má význam po ukončení liečby? Ak Vás to zaujíma, tak príďte o tom podebatiť do Dr.Stan.

 • 11:00 – 11:30

  Divadelné okienko (život herečky s cukrovkou)

  Zuzana Haasová

  Aktivity v JIS

 • 11:30 – 12:30

  Cukor v krvi neznamená sladký a dlhý život

  Emil Martinka, Jozef Borovka + pacient

  Cukrovke sa dá v mnohých prípadoch predísť a dá sa s ňou aj plnohodnotne žiť a dosahovať aj tie najnáročnejšie ciele. Príď zistiť čo môžeš urobiť aj ty sám, aby si sa cukrovky nemusel báť, alebo aby si sa s ňou naučil žiť.

 • 12:30 – 13:00

  Predpoveď počasia (život meteorologičky s cukrovkou)

  Miriam Jarošová

  Aktivity v JIS

 • 13:30 – 14:30

  Keď sa chcete zvliecť z kože

  Miloš Jeseňák

  Kožné ochorenia predstavujú značnú sociálnu stigmu...jedným z najčastejších je žihľavka (urtikária)...negatívne vplýva na všetky oblasti života poškodeného jedinca...treba ju rozpoznať a následne efektívne liečiť, ale hlavne ju nepodceňovať...vie totiž dobre potrápiť.

 • 14:30 – 15:00

  Práva lekára vs. Práva pacienta

  Katarína Fedorová

  V zákonoch sú práva pacientov popísané jasne. Spomínať skutočným slovenským pacientom ich práva znamená koledovať si o výsmech. Ako dostať práva pacientov z papiera do praxe? Príďte s nami diskutovať do Dr. Stan.

  Aktivity v JIS

 • 15:30 – 16:30

  Majte nohy v pohode nielen na Pohode!

  Miroslav Širila, Andrej Džupina

  Úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia ja na prvom mieste v civilizovaných krajinách. Ochorenie žíl postihuje až 60% žien a 30 % mužov. Pýtajte sa nás na všetko čo vás zaújma o cievach. Čoho sa máme báť a kedy to liečiť?

 • 16:30 – 17:00

  Workshop na boľavé nohy

  Lenka Kotlebová

  Aktivity v JIS

 • 17:30 – 18:30

  Migréna - výhovorka, či vážny problém?

  František Jurčaga, Gabriela Hurbanová

  Celosvetovo tretie najčastejšie ochorenie. Je len výhovorkou k odopretiu posteľných radovánok alebo závažné ochorenie, ktoré rozvracia vzťahy a spôsobuje absencie v práci? Migréna trápi viac ako 10% svetovej populácie. V Dr. Stan sa dozvieš viac...

 • 19:00 – 20:30

  Silné reči

  Jano Gordulič a spol.

Sobota 13.7.2019

 • 9:30 – 10:30

  Nahá tvár SMky-o čom sa nehovorí...

  Darina Slezáková, Laura Janáčková

  Buď trúfalý a vyzleč s nami SMku, bez hanby! Podebatujte s nami na rovinu o veciach, ktoré sú stále tabu. Sex, či celibát? A oveľa viac… tak príď za nami do Dr. Stan aj tento rok.

 • 10:30 – 11:00

  Práva lekára vs. Práva pacienta

  Katarína Fedorová

  V zákonoch sú práva pacientov popísané jasne. Spomínať skutočným slovenským pacientom ich práva znamená koledovať si o výsmech. Ako dostať práva pacientov z papiera do praxe? Príďte s nami diskutovať do Dr. Stan.

  Aktivity v JIS

 • 11:00 – 12:00

  Prečo je biologická liečba BIO?

  Miloš Jeseňák, Zuzana Zelinková

  Tisícom pacientov s rôznymi ochoreniami po celom svete príchod biologickej liečby zásadne vylepšil vyhliadky na kvalitný život. Medzi týchto pacientov patria aj pacienti s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou Ako funguje biologická liečba pri týchto ochoreniach? A čo sa pod týmto BIO názvom vlastne skrýva? Aké výhody a riziká prináša? Je drahá alebo v skutočnosti vlastne lacná?

 • 12:00 – 13:00

  Aktivity v JIS

 • 13:00 – 14:00

  Mozog a srdce v našich rukách

  Richard Fides, Peter Hlivák, Miroslav Brozman

  Na cievnu mozgovú príhodu sa dnes nemusí zomierať. Je to liečiteľné ochorenie, ktoré vďaka medicínskemu pokroku vracia ľudí späť do života. Má to však jedno ALE! Čas je mozog. Čas rozhoduje o živote a smrti. Čas je kľúčová veličina. Čím skôr pacient, alebo jeho okolie spozorujú príznaky mŕtvice a vyhľadajú prvú pomoc, tým má pacient väčšiu šancu žiť. Rovnako dôležitá je prevencia. Vedeli ste, že nepravidelný srdcový rytmus môže viesť k mŕtvici? Prečo je dôležité merať si pravidelne pulz? A ako vzniká v tele zrazenina, ktorá putuje až do mozgu? Aj o tom budeme hovoriť v rámci diskusie na tému Čas je mozog.

  Keď je srdce v nepohode,
  je aj mozog v nevýhode,
  keď sa srdce chaoticky trasie,
  nedostať porážku je veľké šťastie.
  Aj o tom sa v Dr.Stane budeme v sobotu baviť odviazane.

 • 14:00 – 15:00

  Aktivity v JIS

 • 15:00 – 16:00

  Imunita - čo všetko vie a čo naopak nie?

  Miloš Jeseňák , Radovan Košturiak

  Imunita vládne svetom... „zaručené“ správy o nej skáču zo všetkých webových stránok a TV programov...za čo všetko môže imunita a imunitný systém, keď nefunguje primerane? A za čo naopak imunita nemôže a je neprávom obviňovaná? Príďte sa pozrieť, čo všetko imunita dokáže a ako ju efektívne v jej práci podporiť.

  43% Slovákov je citlivých na niektorý zo známych alergénov. Bude ich viac? Prečo moderný človek reaguje alergicky? Aká je skutočná príčina alergických chorôb? Dokážeme alergiu liečiť, alebo iba potláčame jej príznaky? Dá sa zabrániť vzniku alergií? Kedy začať s prevenciou? Stačí až po narodení? Veľa otázok, málo odpovedí? Nie. Odpovedí máme stále viac a viac… Času na vysvetľovanie v ambulanciách stále menej a menej… Príď medzi nás a opýtaj sa aj Ty na všetko, na čo nebolo času, alebo si sa iba bál opýtať svojho doktora. Značka: Neexistuje hlúpa otázka, iba hlúpa odpoveď.

 • 16:00 – 16:30

  Práva lekára vs. Práva pacienta

  Katarína Fedorová

  V zákonoch sú práva pacientov popísané jasne. Spomínať skutočným slovenským pacientom ich práva znamená koledovať si o výsmech. Ako dostať práva pacientov z papiera do praxe? Príďte s nami diskutovať do Dr. Stan.

  Aktivity v JIS

 • 16:30 – 17:30

  Schizofrénia - mýty a fakty

  Mária Matisová, Simona Vašíčková

  Pri slove schizofrénia si väčšina ľudí predstaví rozdvojenú osobnosť, ktorej niet pomoci. Ako je to však v skutočnosti? Sú títo ľudia odsúdení na život v ústraní bez modernej liečby? Poďme si spoločne objasniť, že táto psychická porucha nemusí byť hrozbou, ktorá neumožní prežiť pacientovi „pohodový“ život.

Floorplan

Aktivity v JIS.

Sono

Aktivity v JIS

Miniporadne

Aktivity v JIS

Meranie hemoglobínu v krvi

Aktivity v JIS

Váženie hmotnosti BMI

Aktivity v JIS

Samovyšetrenie semenníkov/prsníkov

Aktivity v JIS

Meranie čistoty pľúc

Aktivity v JIS

Meranie cukru v krvi

Aktivity v JIS

Meranie cholesterolu

Aktivity v JIS

Prvá pomoc

Aktivity v JIS

Meranie krvnej skupiny

Aktivity v JIS

Partneri

Kontakty

KOORDINÁTORKA PODUJATÍ

Mgr. Klára Steiningerová

Mobil: 911 038 002

Tel.: 02/55 64 72 47

e-mail: steiningerova@amedi.sk

KOORDINÁTORKA PODUJATÍ

Ing. Dana Chodasová

Mobil: 0903 224 625

Tel.: 02/55 64 72 47

e-mail: marketing@amedi.sk